Wij hebben als groepspraktijk het genoegen om een nieuwe collega te mogen verwelkomen.

Vanaf 18 oktober komt Dr Petit Baré Chloé als voltijdse huisarts onze groep versterken.  Op die manier kunnen wij ook in de toekomst de zorg voor onze patiënten blijven optimaliseren. 

Dr. Chloé studeerde aan de universiteit van Reims, is dus een echte française.  De liefde bracht haar naar Vlaanderen, meer bepaald naar Wichelen.  Ondertussen is zij hier perfect ingeburgerd en spreekt Nederlands als de besten.  

Welkom Chloé in onze warme praktijk!  

Wij wensen u een schitterende carrièrre!

Op 1 oktober gebeurde ook de wissel van onze HAIO.  De haio vervolmaakt zich gedurende 12 maanden in onze praktijk in de huisartsgeneeskunde.  Dr. Joachim De Schuijmer heeft de plaats ingenomen van Dr. Ann-Sophie Vandendorpe.  

Wij wensen Joachim veel succes in zijn schitterende keuze voor huisartsgeneeskunde.  

Dr. Ann-Sophie is ondertussen afgestudeerd en draagt met fierheid de titel van huisarts.  Wij danken haar voor haar grote inzet voor onze patiënten.  Wij zien haar de komende maanden nog terug in onze praktijk als vervanging.


AFSPRAAK MAKEN

  • Via onze online afsprakenagenda. Het is bijzonder handig om zelf uw afspraak te reserveren.

groepspraktijk.be 

gebruikersnaam  = naam + voornaam (aan elkaar bv. desmetjan)

wachtwoord = geboortedatum (enkel cijfers bv. 05121992)

  • Telefonisch op het nummer 09/367 64 30


Afspraken bij Dr. De Smet kunnen aangevraagd worden via mail op eb.tenyks@xelaretkod (met woordje uitleg), of via het secretariaat.HUISBEZOEKEN

Zijn voor ons altijd zeer tijdrovend. Wij durven dan ook vragen om in de mate van het mogelijke zelf op raadpleging te komen.  Huisbezoeken worden bij voorkeur aangevraagd vóór 10u. Voor dringende zaken laten wij uiteraard alles vallen.


OPENINGSUREN SECRETARIAAT

maandag       7u30 - 12u30 / 13u30 - 19u00

dinsdag          7u30 - 19u00

woensdag      7u30 - 19u00

donderdag     7u30 - 19u00 

vrijdag            7u30 - 12u30 / 13u30 - 18u00


BLOEDAFNAME

Enkel met aanvraag van onze artsen of met toestemming van onze artsen

Op dinsdag & vrijdag vanaf 7u30 t.e.m. 9u00

+ KLEVER VAN DE MUTUALITEIT OF IDENTITEITSKAART !!!


Wij vragen aan iedereen, als het nog niet gebeurd is of als je eID vernieuwd is, de elektronische identiteitskaart aan te bieden aan het secretariaat of bij de raadpleging.

Breng ons steeds op de hoogte van elke adres- of telefoonwijziging.

Door het inlezen van uw identiteitskaart, beschikken wij over de mogelijkheid om via elektronische weg medische gegevens uit te wisselen (o.a. met ziekenhuis) natuurlijk is hier altijd de toestemming van de patiënt nodig.


Vraag uw voorraad voorschriften zoveel mogelijk tijdens de raadpleging. Zo beperk je de werklast van de dokters en praktijkassistenten. Uw huisarts kan vragen om op consultatie te komen, dat is zo als hij/zij vindt dat het nodig is voor uw opvolging en dus uw gezondheid ten goede komt. 


WACHTDIENST

Door onze wachtkring wordt een permanente wacht georganiseerd , te bereiken op het telefoonnummer  1733, zowel tijdens de weekdagen als in het weekend.